Special Section

Special Section-TV Movie

Watch Now

About the show

Sa isang popular high school, may isang tinaguriang “Special Section” kung saan lahat ng students ay matatalino, mababait, sikat—idol ng lahat. But then a series of strange events started occurring, isa-isang may namamatay sa section na iyon. Sa lahat ng inosenteng magkaka-klase, isa sa kanila ang guilty. Sino kaya ito?