Sulit TV Features
Installation Guide
Step 1. Ikabit and mga cable
Step 2. Buksan ang iyong TV at Sulit Tv box
  • Ikabit and power adaptor sa power source
  • Buksan ang iyong TV at ilipat sa karagdagang AV mode
  • Pindutin ang Power On sa iyong Sulit TV box
  • Hintayin ang Sulit TV box mag-boot up at mag-scan ng mga channels
Step 3. Mapapanood na ang iyong mga paboritong programa sa tv5 at iba pang free-to-air channels
Pagkatapos ng scan, mapapanood mo na ang TV5 at iba pang free-to-air channels!
Pindutin and DATA key sa iyong Remote Control Unit upang makita ang Sulit info! Magkaroon ng access sa mga karagdagang impormasyon:
  • General News
  • Advisories
  • Service Info
Troubleshooting Guide
Problema
Posibleng Dahilan
Posibleng Solusyon
Walang lumalabas na video sa TV
Nasa standby mode ang Sulit TV box
Pindutin and ON sa Sulit TV box
Hindi nakakabit nang mabuti ang A/V o HDMI cable
Siguraduhing nakakabit nang mabuti ang cable
Mali ang video output sa TV
Palitan ang video output sa TV
Walang Tunog
Nasa 0 (zero) ang volume level
Lakasan ang volume sa TV
Naka-mute
Pindutin ang MUTE key
Hindi gumagana ang remote control
Mahina ang battery o mali ang pagkakalagay ng battery
Palitan ang battery o siguraduhin na tama ang pagkakalagay
Walang signal / kulang and mga channel
Hindi nasasakop o na-aabot ng transmitter
Pindutin ang SIGNAL key (yellow) at ilipat ang antenna sa ibang pwesto hanggang makasagap ng magandang signal
Hindi na-scan ang mga ibang channel
Pindutin and SCAN key upang mag-rescan
Basahin and user manual para sa mas kumpletong Troubleshooting Guide.
Maaari ring pumunta sa facebook.com/SulitTVPH