Scorpion

About the show

Kilalanin si Walter O’Brien, isang computer genius na magbubuo ng Scorpion. Ito ay team ng mga pinakamatatalinong indibidwal na siyang tumutulong sa Homeland Security upang sugpuin ang high-tech computer threats.

Walter O’Brien (Elyes Gabel)
Isang eccentric genius na may IQ na 197.

Paige Dineen (Katherine McPhee)
Siya ang office manager ng team na may genius na anak na si Ralph.

Toby Meriweather Curtis, Ph. D (Eddie Kaye Thomas)
Harvard-trained psychiatrist na siyang Behaviorist ng team.

Happy Quinn (Jadyn Wong)
Isang gifted mechanical engineer.