Loading
1000 HEARTBEATS: PINTIG PINOY

Heto na ang pinakabagong game show na puso ang sukatan. Bawal sa kabado, pero panalo ‘pag kalmado. Pulsuhan na natin ang pagtibok ng 1000 Heartbeats: Pintig Pinoy.

1000 HEARTBEATS: PINTIG PINOY

Heto na ang pinakabagong game show na puso ang sukatan. Bawal sa kabado, pero panalo ‘pag kalmado. Pulsuhan na natin ang pagtibok ng 1000 Heartbeats: Pintig Pinoy.

Other Shows