Cast of Characters

EULA CABALLERO as CASSANDRA DINGLE

Si Cassandra ay isang maganda at makabagong dalaga na nagmumula sa angkan ng mga mistiko. Isang magaling na estudyante ng Fine Arts, sinusubukan niyang mamuhay ng normal sa piling ni Adrian. Ngunit sa biglaang paglaho ng nobyo, mapipilitan siyang gamitin ang tinatagong third eye.

About the Show

Isang kwento ng pag-ibig ang susubukin ng misteryo at hiwaga, na maghahalo ng katotohanan at kababalaghan sa makabagong panahon.

Silipin natin ang THIRD EYE kung saan ang mga nilalang ng kadiliman ay lihim na nakikisalamuha bilang karaniwang tao sa kasalukuyang mundo. Kilalanin si Cassandra, isang matalino at modernong babae, na masayang umiibig sa kababatang si Adrian. Ngunit ang matamis nilang pagsasama ay mababahiran ng trahedya sa misteryosong pagkawala ng binata. Sa kanyang pag-iimbestiga, matutuklasan ng dalaga ang mga mapanlinlang na anyo at mapagpanggap na pagkatao na pumapalibot sa kanyang mundo. Ito ang magtutulak sa kanya para gamitin ang tinatagong kakayahan: ang kanyang third eye. Pero isa nga ba itong biyaya o isang sumpa?

Samahan natin si Cassandra sa paghahanap kay Adrian, sa tulong ng mga kaibigang sina Lucas, Dongbi, Jana, at Lolo Gimo. Sa gitna ng kadiliman, kaya bang manaig ng liwanag ng pag-ibig?

Buksan ang iyong THIRD EYE tuwing Linggo, 9:30 p.m.

Comments