Let's Ask Pilipinas

Ang mga Kapatid nating nag-register online ang magpapakitang-gilas kasama si Papa OA! Padadaig ka ba? Tara na, mag-audition na!

 

Register here

Let's Ask Pilipinas

Ang mga Kapatid nating nag-register online ang magpapakitang-gilas kasama si Papa OA! Padadaig ka ba? Tara na, mag-audition na!   Register here