Photos

Cast

DEREK RAMSAY as Voltaire and Kidlat

Si Voltaire ay anak ng mag-asawang Dulce at Mario. Sa murang edad, matatamaan sila ng kanyang ina ng kidlat mula sa “perfect storm”. Magkakaroon siya ng kapangyarihan ngunit ito din ang maglalayo sa kanilang mag-ina. Sa kanyang paglaki, mararamdaman niyang mag-isa siya sa mundo, ngunit magbabago ang lahat nang makilala niya si Lara.

About the Show

Sundan ang buhay ni Voltaire, isang ordinaryong tao na magtataglay ng kakaibang kapangyarihan matapos tamaan ng kidlat mula sa “perfect storm”. Ngunit sa halip na maging biyaya, ang kapangyarihang ito ang maglalayo kay Voltaire sa kanyang mga minamahal at maglalapit sa kanya sa mapanganib na mga kalaban.

Subaybayan si Derek Ramsay sa kakaibang kwento ng pamilya, pag-ibig at pagbangon ni Kidlat!@kidlattv5