Vikings

About the show

Simula na ng paglalayag ng Vikings! Si Ragnar Lodbrok ay isang mandirigmang Viking na may pangarap. Kasama ang kanyang kabiyak, kapatid, kaibigan, at mga tauhan, sasagupain nila ang iba’t ibang balakid, sa kabila ng pagtutol ng kanilang pinuno, upang matuklasan ang iba pang mga sibilisasyon sa ibayong dagat.