#ParangNormal Activity - season-1

Episode 11: Awooo

Anong mangyayari if three nerdy boys meet one pretty ghost? Ano pa eh ‘di katakot-takot na saya at adventure sa happy-scary series na ito!

comments powered by Disqus