#ParangNormal Activity

LATEST EPISODE

Episode 43: Tnx 4 D Memories

Anong mangyayari if three nerdy boys meet one pretty ghost? Ano pa eh ‘di katakot-takot na saya at adventure sa scary-happy series na ito!

Episodes