Once Upon a Time Season 3

About the show

May happy ending pa kayang naghihintay sa mga sinumpang fairy tale characters ng Storybrooke?