Catfish

About the show

Have you ever fallen in love with someone you met online, dahil para sa iyo siya na ang perfect girl or dreamboy mo? Pero ta-da! Hindi pala talaga siya ‘yon at nagpapanggap lang siya! OMG, na-“catfish” ka!