Brillante MA Mendoza Presents - Tsinoy

Tsinoy

Ano ang hindi mo kayang gawin alang-alang sa pamilya? Sundan ang kwento ng isang binatang Filipino-Chinese na masusubok, hindi lamang ang kanyang pagkatao, kundi ang pagsasama ng kanyang dalawang pamilya.

Characters:

Eisen Lim
Siya ang binatang tsinoy na makakahiligan ang Wu shi o Lion Dance sa kabila ng hangad ng pamilya niyang makatapos siya ng pag-aaral. Paano niya pagkakaisahin ang dalawang pamilya niyang magkasalungat ang lahi’t paniniwala?

Ina Raymundo
Ang mapagmahal na inang masusubukan ang tatag ng loob at tibay ng pamilya.

comments powered by Disqus